مقاله

تاکسی آنلاین و محیط زیست

تاکسی آنلاین و محیط زیست در دهه گذشته، با پیشرفت فناوری و ارتباطات، خدمات تاکسی آنلاین به طور فزاینده‌ای در شهرها گسترش یافته‌اند. این خدمات،

ادامه مطلب »
مقاله

پیک موتوری با کمیسیون صفر

خدمات پیک موتوری با کمیسیون صفر پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از اینترنت در سال‌های اخیر، تأثیر بسزایی بر صنعت حمل و نقل و توزیع

ادامه مطلب »
مقاله

رفتار راننده تاکسی آنلاین

رفتار راننده تاکسی آنلاین با مسافران یکی از مواردی است که بسیاری از مردم در تجربه‌های خود با آن مواجه شده‌اند. رانندگان تاکسی آنلاین باید

ادامه مطلب »